Tilstandsovervåking

for prediktivt vedlikehold

Tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold
Tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold

Tilstandsovervåking med tidsoppløsning på inntil 100 Hz for optimering av driftssikkerhet og effektivisering av maskiner og anlegg

Tilstandsovervåking gjør det mulig å overvåke maskiner og anlegg både lokalt og langt borte via vår spesialutviklede tapsfrie kommunikasjonsløsning som håndterer selv sporadisk kommunikasjon

Tilstandsovervåking gir viktig informasjon for PREDIKTIVT VEDLIKEHOLD.

Tilstandsovervåking muliggjør DYNAMISK DRIFTSOPTIMALISERING.

Tilstandsovervåking gir KONTROLL.

Målet er å vedlikeholde maskiner og anlegg proaktivt, redusere nedetiden og øke effektiviteten på hele anlegget.

Fordeler for våre kunder:

  • Registrering og unngåelse av ikke-tillatte driftstilstander på et tidlig stadium
  • Statusorientert vedlikehold erstatter tidsbasert vedlikehold
  • Planleggbart maskineri og nedetid for anlegg basert på ekte drivverks- og prosessdata
  • Reduksjon av service- og materialkostnader
  • Lengre levetid for komponenter og maskin
  • Økning i systemtilgjengelighet
  • Unngåelse av ikke-planlagte nedetider
  • Planleggbar og kostnadsoptimert reparasjon
  • Øke lønnsomhet
  • Optimalisering av driftsmønstre

Chronos AS | Munkedamsveien 67, 2. etg, Oslo Sentrum

Vakt +47 97 55 70 02/+47 97 55 70 47 | Kontakt oss

Chronos AS | Munkedamsveien 67, 2. etg, Oslo Sentrum

Vakt +47 97 55 70 02/+47 97 55 70 47 | Kontakt oss