Kan datamaskiner forutse framtiden?

Kan virkelig datamaskiner forutsi framtiden?
Kan virkelig datamaskiner forutsi framtiden?

Chronos leverer avanserte løsninger som - basert på læring fra historiske data - kan

 • spå om framtiden
 • gjenkjenne mønstre og sammenhenger,
 • samt ta intelligente beslutninger.

Denne type avanserte løsninger kalles "maskinlæringsløsninger". Det høres kanskje spesielt ut at datamaskiner kan lære. Men likefullt - datamaskinen forbedrer og endrer sine svar, av og til assistert av en konsulent og av og til uten assistanse. Maskinlæringsløsningene leser historiske data for å lære. Løsningene generaliserer ut fra konkrete og spesifikke data. Nye svar på framtidige beslutninger fattes automatisk basert på historiske data.

En forutsetning for å få til dette - og som i dag gjør dette mulig - er

 • avanserte programløsninger basert på forskning de siste årene,
 • stadig større mengder data tilgjengelig,
 • effektive datamaskiner og
 • stor lagringskapasitet

Vi du vite mer om hva maskinlæring og datavitenskap kan gjøre for deg, kontakt oss her.

Maskinlæring og datavitenskap
Maskinlæring som fag krever førstehånds tverrfaglig kompetanse på flere områder, blant annet sannsynlighetsteori, statistikk, matematikk, kognitiv vitenskap, lingvistikk og informatikk. Chronos samarbeider med norske forskningsinstitusjoner. Vi har en Professor II, en doktorgrad-stipendiat og flere ansatte med høyere utdannelse innen disse fagområdene.

Datavitenskap/maskinlæring

Anvendelser

Her har vi listet opp noen eksempler på anvendelser:

 • beslutningsstøttesystemer, med summariske oversikter fra store mengder data (også kjent som data mining), 
 • stemme-, skrift- og bildegjenkjenning, 
 • tekstklassifisering/kategorisering, forståelse av ytringer,
 • automatiske styringssystemer,
 • gjenkjenning av mønstre og sammenhenger,
 • spam filtre,
 • kundesegmentering,
 • bedrageriavsløring,
 • forutsi framtiden 
  • tilbud/etterspørsel
  • vær
  • trafikk
  • belegg og behov i transport, reiseliv
  • flaskehalser innen logistikk
  • kriminalitet
  • etc.

Chronos AS | Munkedamsveien 67, 2. etg, Oslo Sentrum

Vakt +47 97 55 70 02/+47 97 55 70 47 | Kontakt oss

Chronos AS | Munkedamsveien 67, 2. etg, Oslo Sentrum

Vakt +47 97 55 70 02/+47 97 55 70 47 | Kontakt oss